Co o Nas
mówią?

Jarosław Bielak jest godny polecenia tym, którzy w wyborze partnera do współpracy kierują się terminowością usług. W naszej historii kontaktów nie zdarzyło się, aby on opóźniał datę zrealizowania zlecenia. Korzystając z jego usług, dzięki jego szczeremu zaangażowaniu mieliśmy pewność, że zlecenie zostanie potraktowane poważnie i sumiennie. Dzięki właściwemu profesjonalnemu podejściu byliśmy obsłużeni z należytą uwagą i zaangażowaniem a nasze potrzeby spotkały się z pełnym zrozumieniem.

Rajmund Zięba
Prezes IKS Jezioro Tarnobrzeg

Życzliwość oraz serdeczne i pogodne usposobienie wprowadza wiele ciepła w kontaktach z młodzieżą.

Pani Katarzyna Bielak jest zatrudniona w Zespole Szkół Niepublicznych w Tarnowie od 1 września 2009 r., jako nauczyciel geografii w gimnazjum, branżowej szkole I stopnia i technikum oraz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w branżowej szkole I stopnia i technikum. Z powierzonych obowiązków wywiązuje się bez zarzutu, jest sumiennym, rzetelnym i wartościowym pracownikiem. Charakteryzuje się kompetencją w zakresie wykonywanych zadań oraz dokładnością. i profesjonalizmem. W pracy z uczniami stosuje metody aktywizujące dostosowane do możliwości poszczególnych zespołów klasowych lub indywidualnych potrzeb ucznia. Twórczo angażuje się w życie placówki i środowiska lokalnego. Zawsze aktywnie włącza się we wszystkie uroczystości szkolne, a wielokrotnie jest ich inicjatorem i glównym organizatorem. Przygotowuje też oryginalne dekoracje na akademie i uroczystości szkolne oraz na bieżąco dba o wystrój szkoły. W relacjach interpersonalnych zarówno wobec współpracowników jak i młodzieży wykazuje się wysoką kulturą osobistą i uprzejmością. Jest osobą kreatywną, zdyscyplinowaną i odpowiedzialną. Cechą wartą podkreślenia jest otwartość Pani Katarzyny na problemy uczniów potrzebujących różnorodnego wsparcia, jak również jej życzliwość oraz serdeczne i pogodne usposobienie wprowadzające wiele ciepła w kontaktach z młodzieżą.
Pani Katarzyna Bielak cieszy się bardzo dobra opinią, jest ceniona i lubiana przez pracowników szkoły oraz uczniów.


Anna Bieniasz
Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie

Gmina Gromnik współpracuje z Firmą BIELKO od czterech lat realizując program nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wieloletnia współpraca pozwala nam stwierdzić, że jest to Partner rzetelny, posiadający doświadczoną kadrę i realizujący usługi na najwyższym poziomie. Rekomendujemy BIELKO jako specjalistyczną firmę oferującą wysokiej klasy sprzęt narciarski oraz profesjonalne usługi szkoleniowe.
Trzeba podkreślić profesjonalizm i doskonałe przygotowanie grupy instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi. Dzięki temu młodzi adepci narciarstwa ze zniecierpliwieniem i radością czekają na kolejne lekcje. Ukończony kurs gwarantuje natomiast opanowanie podstawowych umiejętności, które zapewniają bezpieczne zjeżdżanie po stoku narciarskim. Mamy nadzieję na kontynuowanie owocnej współpracy w kolejnych latach.


Edward Cudek
Organizator Sportu w gminie Gromnik

To właśnie dzięki Jarkowi udało nam się rozpropagować Polski Tenis Osób Niepełnosprawnych.

Współpraca trenerów kadry Polski Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym z Panem Jarkiem Bielakiem ma miejsce blisko 9 lat. Jarek jest od lat stałym uczestnikiem zawodów tenisa stołowego osób niepełnosprawnych. Zawsze w sposób profesjonalny tworzy relacje zdjęciowe z różnych turniejów krajowych i okolicznościowych. Jarek Bielak 5 lat temu był głównym inicjatorem powstania strony Para Table Tennis Poland. To właśnie dzięki Jarkowi udało nam się rozpropagować Polski Tenis Osób Niepełnosprawnych na stronach internetowych oraz na portalu społecznościowym Facebook. W 2017 roku na Mistrzostwach Europy w Słowenii realizował nasz pobyt na tych zawodach w formie codziennych reportaży, które były oglądane z wielkim zainteresowaniem w Polsce i na Świecie. W miarę możliwości jako trenerzy kadry Polski chcielibyśmy dalej współpracować z Panem Jarkiem Bielakiem ponieważ jest On osobą sumienną, kompetentną i w profesjonalny sposób podchodzi do swojej pracy.

Andrzej Ochal, Marek Biernat
Trenerzy Kadry Polski Osób Niepełnosprawnych

Zawsze starali się aby dzieci czuły się jak u siebie w domu.

Współpraca z Tą firmą w naszym przypadku trwa już prawie 8 lat. Przez ten okres dzieci z wszystkich szkół z terenu Gminy Radłów brały udział w Projekcie Jeżdżę z Głową gdzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów uczyły się jazdy na nartach. Codziennie na młodych adeptów czekał fachowo przygotowany sprzęt dobrany parametrami specjalnie pod uczestników nauki. Przez cały okres współpracy doświadczyliśmy bardzo dużo momentów wsparcia realizacji projektu. Przedstawiciele firmy zawsze starali się aby nasze dzieci czuły się tam jak u siebie w domu . Otoczeni byliśmy bardzo miłymi i zaangażowanymi we własną pracę instruktorami. Zawsze na zakończenie nauki gospodarze organizowali dla wszystkich uczestników miłe upominki i przeprowadzali ceremonię pasowania na narciarza. Polecamy serdecznie tą firmę i tych Państwa. Wiemy na pewno że nasza współpraca na tym poziomie będzie trwała przez kolejne lata.

Gmina Radłów

Firma Bielko była organizatorem szkoleń dla dzieci nieumiejących jeździć na nartach, w ramach pilotażowego projektu Województwa Małopolskiego „Jeżdżę z głową" i wyszkoliła łącznie 65 uczestników. Szkolenie każdego uczestnika trwało 16 godzin. Młodzi uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach, nauczyli się bezpiecznego zachowania na stoku narciarskim, nabyli nawyk jazdy w kasku, podnieśli ogólną sprawność fizyczną oraz zachęcili swoich rówieśników do aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Szkolący wykazali się pełnym profesjonalizmem. Szkolenia zostały przeprowadzone z należytą starannością, ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością trenerów oraz na najwyższym poziomie technicznym w zakresie wykorzystanych środków dydaktycznych. Zajęcia prowadzone były w sposób komunikatywny, bazując na bogatym doświadczeniu i szerokiej wiedzy kadry szkoleniowej. Z pełną odpowiedzialnością i przekonaniem o wysokiej jakości szkolenia polecamy usługi firmy Bielko jako organizatora szkoleń instruktorskich nauki jazdy na nartach.

Mieczysław Hajduga
Zastępca Wójta Gminy Gródek

W ramach programu "Jeżdżę z głową" zorganizowane zostały zajęcia na stoku narciarskim dla dzieci w poszczeg6lnych grupach, których celem było przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawidłowej eksploatacji stroju oraz sprzętu narciarskiego, bezpiecznego poruszania się po stoku narciarskim oraz prawidłowej koordynacji ruchów do prawidłowej jazdy na nartach.
Zarówno organizator jak i uczestnicy oraz opiekunowie uczestniczący w kursach, wyrażają pełne zadowolenie z przeprowadzonych szkoleń. Instruktorzy wykazali się pełnym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem. Swoje zadanie zawsze wykonywali z dużą starannością, tak aby każdy z uczestników mógł nauczyć się jak najwięcej. Każde szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością, z pełnym wykorzystaniem sprzętu. Część teoretyczna i praktyczna zajęć prowadzona była w sposób profesjonalny i przystępny dla dzieci. Jako organizatorzy jesteśmy zadowoleni z usługi, która została wykonana na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, praktycznym i technicznym. Z pełnym przekonaniem rekomenduję usługi firmy BIELKO jako realizatora szkoleń w zakresie prowadzenia instruktarzu jazdy na nartach.


Dawid Drukała
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn

Instruktorzy swoje zadanie wykonywali z dużą starannością, tak aby każdy z uczestników mógł nauczyć się jak najwięcej.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@bielko.pl
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna bielko.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja